ویدیویی از دَنیِل وود: ۶ تکنولوژیِ فضایی که می‌توانیم برای بهبود زندگیِ زمینی استفاده کنیم تحقیقاتیِ - 6 space technologies we can use to improve life on Earth 1024x576 - ویدیویی از دَنیِل وود: ۶ تکنولوژیِ فضایی که می‌توانیم برای بهبود زندگیِ زمینی استفاده کنیم - مجله پرشین تک
برنامه های TEDفناوریهوافضا

ویدیویی از دَنیِل وود: ۶ تکنولوژیِ فضایی که می‌توانیم برای بهبود زندگیِ زمینی استفاده کنیم

دَنیِل وود رهبری گروه تحقیقاتیِ توانمند‌سازیِ فضایی در آزمایشگاه رسانه‌ی MIT را بر عهده دارد، که در آن‌جا تلاش می‌کنند که مرز‌های محدود‌کننده‌ی بهره‌مندی از تحقیقات فضایی برای عده‌ی محدودِ…
مصطفی اکرادی
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷