گفته‌های مدیرعامل اوبر پیرامون خودروهای خودران و همکاری با دیگر شرکت‌ها دارا خسروشاهی - Uber CEO discusses self driving cars and food delivery by drone 1024x574 - گفته‌های مدیرعامل اوبر پیرامون خودروهای خودران و همکاری با دیگر شرکت‌ها - مجله پرشین تک اخبار خودروفناوری

گفته‌های مدیرعامل اوبر پیرامون خودروهای خودران و همکاری با دیگر شرکت‌ها

دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر، در گردهمایی Uber Elevate از برنامه‌های آتی این شرکت در زمینه‌ی حمل و نقل گفته است. مدیرعامل اوبر، دارا خسروشاهی، در دومین روز از گردهمایی Uber Elevate به…
مصطفی اکرادی
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷